O fujare

História

Fujara je obdobou gotickej basovej trojdierkovej píšťaly. Pôvodne boli takéto píšťaly v Európe v 12. - 13. storočí veľmi známe a hojne rozšírené

viac ::>

Nástroj pastierov

Fujara je nástroj pastierov. Kedysi bolo fujaru najčastejšie počuť hrať pri pasení oviec.

viac ::>

Základy hry

Držanie nástroja pri hre nepozná predpísaný a teda ani jednotný úzus. V praxi sa vyskytuje viacero spôsobov držania, ktoré sa od seba líšia.

viac ::>

Výroba

Fujara sa skladá z 2 hlavných častí: vlastnej píšťaly (píšťalovej trubice)-1 a zo vzduchovodu-2.

viac ::>
ornament